O projektu

Všechny druhy mořských želv jsou ohroženy vyhynutím. Nejhorší situace je v Indickém oceánu, kde na mnoha místech už mořské želvy zcela zmizely. Projekt Chráníme mořské želvy ve spolupráci s místními organizacemi před pytláky chrání pláže ve dvou oblastech  v Indonésii (ostrov Lembata na JV země a ostrov Denawan na jihu Bornea) a v jedné oblasti na jihu Srí Lanky (pláže u města Dikwella).

S indonéskou organizací Sehabat penyu Loang chráníme několik líhních pláží na ostrově Lembata na jihovýchodě Indonésie. Vyskytují se zde vyhynutím ohrožené karety obrovské, zelenavé i kriticky ohrožené karety pravé.

Na ostrově Denawan pomáháme organizaci Pamali Indonesia. Chystáme se v oblasti rozšířit ochranu i na ostrov Pamalikan, protože Souostroví Sembilan je nejdůležitějším líhním místem pro karety obrovské na jižním Borneu.

Pět let (říjen 2017 – září 2022) jsme zajištovali ochranu želv na ostrovech Bilang-bilangan a Mataha v oblasti Berau v Indonésii. Tato oblast je nejdůležitějším líhništěm ohrožených karet obrovských v celé jihovýchodní Asii a jedno z nejdůležitějších líhnišť na světě. Na místě dále zajišťujeme vzdělávání a rozvoj místních obyvatel.

Želvy chráníme i na Srí Lance. Na zkvalitnění ochrany mořských želv spolupracujeme s  tamní Vládou a neustále monitorujeme centra i jiné ochranářské projekty. Na jihu Srí Lanky máme vlastního ochranáře. Na pláže, jejichž ochranu zajišťuje, chodí klást vejce 4 druhy želv. Pro hotely, resorty a turistická centra jsme vytvořili seznam center doporučených pro návštěvu, kde se ochrana provádí pro želvy efektivně. Také jsme nabídli seznam těch „záchranných“ center, kterým je lépe se vyhnout a svou návštěvou je nepodporovat.

Kromě přímé ochrany líhních pláží se věnujeme vzdělávání a rozvoji místních obyvatel. Projekt Chráníme mořské želvy usiluje o zefektivnění ochrany mořských želv celosvětově, proto spolupracujeme s vládami i s dalšími ochranářskými organizacemi, působíme jako konzultanti, tvoříme vzdělávací materiály pro děti, které se dnes používají v mnoha zemích světa včetně ČR a přispíváme do médií.

Více o našem projektu se můžete dozvědět z dílu seriálu Češi zachraňují případně i s anglickými titulky

Informace o projektu podle roků: