O projektu

Všechny druhy mořských želv jsou ohroženy vyhynutím. Nejhorší situace je v Indickém oceánu, kde na mnoha místech už mořské želvy zcela zmizely. Projekt Chráníme mořské želvy se ve spolupráci s indonéskou organizací Sehabat penyu Loang zabývá ochranou několika líhních pláží na ostrově Lembata na jihovýchodě Indonésie. Vyskytují se zde karety obrovské, zelenavé i kriticky ohrožené karety pravé. Pět let (2017–2022) jsme zajišťovali ochranu dvou neobydlených ostrovů v oblasti Berau, která tvoří nejdůležitější líhniště pro karety obrovské v celé jihovýchodní Asii a osmé nejdůležitější líhniště na světě. Na místě stále zajišťujeme vzdělávání a rozvoj místních obyvatel. V roce 2022 začal projekt na zkvalitnění ochrany mořských želv na Srí Lance.

Kromě přímé ochrany líhních pláží se věnujeme vzdělávání a rozvoji místních obyvatel. Projekt Chráníme mořské želvy usiluje o zefektivnění ochrany mořských želv celosvětově, proto spolupracujeme s vládami i s dalšími ochranářskými organizacemi, působíme jako konzultanti, tvoříme vzdělávací materiály pro děti, které se dnes používají v mnoha zemích světa včetně ČR a přispíváme do médií.

Více o našem projektu se můžete dozvědět z dílu seriálu Češi zachraňují případně i s anglickými titulky

Informace o projektu podle roků: