Informace o projektu 2008

V zahraničí:

Bakalářskou práci na PřF UK (která může být převážně rešeršní povahy) zaměřenou na mořské želvy bylo možné napsat i v ČR. V magisterském studiu se však předpokládá vlastní výzkum uchazeče, a proto jsem se vydala za mořskými želvami do zahraničí. S pomocí svého školitele jsem se spojila se zahraničními vědci a odjela sbírat data pro diplomovou práci do Irska.  Výzkum mořské megafauny (tj. želv, kytovců, velkých paryb a ryb) jsem uskutečnila na ostrově Cape Clear.

V České republice:

Na jaře 2008 jsem za výzkumný projekt Početnost a chování kožatky velké (Dermochelys coriacea) v pobřežních vodách jižního Irska dostala cenu Zdeňka Veselovského. Podařilo se mi také ukončit bakalářské studium odborné biologie na PřF UK v Praze a dopsat bakalářskou práci na téma Příčiny ohrožení mořských želv.

Na podzim jsem po návratu z Irska, publikovala článek:

Čekání na Godota – velké mořské želvy lze spatřit i v Irsku, hrozí jim však vyhynutí  (Respekt)