Informace o projektu 2005

V České republice:

Vzhledem k vysokým nákladům a omezeným finančním prostředkům pro mě nebylo reálné jezdit na dlouhé výpravy do zahraničí každý rok. Po příjezdu z Mexika (viz 2004) jsem se proto snažila o situaci v ochraně želv informovat veřejnost alespoň v ČR. Realizovala jsem seminář pro INEX – Sdružení dobrovolných aktivit o dobrovolnictví v Mexiku, vystoupila jsem v pořadu Českého rozhlasu 2 s tématem Dobrovolníkem v projektu na ochranu mořských želv v Mexiku. O tématu jsem rovněž napsala článek. Na podzim jsem zahájila své studium na vysoké škole (Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta).

Za želvami v Mexiku  (Ekolist)