Informace o projektu 2011

V Indonésii:

Po návratu do Indonésie v srpnu 2011 jsem se těšila, že bude moct započít budování vzorového centra na ochranu mořských želv a že se stanu supervizorem všech ostatních center v oblasti. Starosta Painanu mi ale oznámil, že projekt nemůže začít, protože výše postavení politici na něj neuvolnili peníze. Nerozhodli, že projekt ruší ani, že ho povolují, zkrátka neměli čas se záměrem vůbec zabývat, a tak rozhodování odložili. Na neurčito. Bylo mi to velmi líto a najednou jsem nevěděla jak dál, začala jsem tedy alespoň pracovat jako dobrovolník v centru na ochranu mořských želv v Národním parku Alas Purwo na východní Jávě a také jsem se seznámila s paní Dr. Hiltrud Cordes z Turtle Foundation.

V České republice:

Po návratu z Indonésie jsem na jaře 2011 dokončila studium na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze se specializací odborná biologie-ekologie. Téma mé diplomové práce bylo Mořská megafauna příbřežních vod irského ostrova Cape Clear. Společně s odborným studiem se mi podařilo úspěšně uzavřít i mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti k výuce biologie. V tomto doplňujícím studiu byla má závěrečná práce zaměřená na vzdělávání v rozvojových zemích. Vytvořila jsem výukové programy: Tropický deštný les, Klimatické změny a Mořské želvy. V ČR jsem po návratu z Indonésie na podzim 2011 začala pracovat ve Sdružení TEREZA a v rámci svého projektu na ochranu mořských želv jsem uspořádala výstavu fotografií Darmasiswa v JV Asii, přednáškou na cestovatelském festivalu Kolem světa jsem pak začala cyklus besed věnovaných mořským želvám a JV Asii.