Rozvoj místních obyvatel

Místní lidé přesto, že je to zákonem zakázané, zabíjí kriticky ohrožené karety pravé kvůli želvovině, z ní vyrábí suvenýry. Snažíme se dát lidem možnost vydělat si peníze alternativním způsobem. Pořádáme workshopy, kde se lidé učí vyrábět suvenýry z udržitelných materiálů, například z kokosových ořechů a ne ze želvoviny. Učíme místní lidi anglicky. Děkujeme, že nekupujete předměty z krunýřů mořských želv.

Kriticky ohrožená kareta pravá mrtvá a bez želvoviny – rybáři želvy chytí, přibijí je na dřevěné desky a nad ohněm jim nahřejí krunýř. Díky vyšší teplotě jde snáze oddělit želvovinová vrstva krunýře od kostěné. Napůl uvařené a zmrzačené zákonem chráněné plazy pak lidé hodí zpět do moře, kde 2-3 dny v bolestech umírají. Z takto získané želvoviny se vyrábí suvenýry, které se prodávají i na mezinárodních letištích.

Výroba suvenýrů z udržitelných materiálů