Příběh dobrovolníků Evy a Zdeňka

Oba milujeme oceán a vždycky jsme si toužili vyzkoušet ochranářskou práci v tropech. Zdeněk toužil po potápění, nekonečných plážích a rybách, Já Eva jsem chtěla zjistit jak chránit biodiverzitu v praxi. Ostravská univerzita nám dobrovolnický pobyt v Indonésii nabídla v rámci mobilitního projektu OU AID, my jsme získali podporu a na jaře 2023 jsme oba odjeli. 

Lembata byla naše láska na první pohled a v rangerské komunitě jsme se za pár dní cítili jako doma, tohle silné spojení cítíme dodnes a rodina Ada Nunanga a jeho manželky Reginy je i naší rodinou. V rámci dobrovolnické práce jsme na Lembatě bojovali proti erozi pláží sázením stromů, korálů a spolu s rangery prováděli základní ochranářské aktivity jako jsou noční hlídky, přemísťování snůšek do bezpečí oplocené líhně nebo vypouštění vylíhlých želv. Prováděli jsme kontroly tržnic na ostrovech Lembata a Flores, kde jsme hledali produkty z želvoviny, želví vejce nebo maso. Zde jsme také navázali kontakt s dalšími ochranářskými a vzdělávacími organizacemi. A to třeba s Johnem, který je mecenášem volnočasové výuky dětí na ostrově a také našim dobrým přítelem. Na Lembatě jsme zorganizovali výrobu a umístění informativních tabulí o ochraně mořských želv zákonem v hlavním městě ostrova, doufáme, že tyto tabule pomohou snížit prodej želvoviny na místním trhu. Během našeho pobytu jsme na ostrovech vyučovali angličtinu a ochranu mořských želv, nejen ve škole a v centru pro volnočasové aktivity dětí, ale také s veřejností, kdy jsme rozváželi želví informativní samolepky nebo jsme povědomí o ochranářských aktivitách šířili pomocí street artu kolem cest, kde jsme si vždy kromě nastříkání FB ochranářů na nějakou skálu povídali o tématu s místními obyvateli. V závěru našeho pobytu jsme aplikovali naše znalosti z ochrany želv při návštěvě několika želvích záchranných center na Bali, kde jsme se jen utvrdili v našem zájmu šířit osvětu a více se zapojit do organizace projektu. Většina želvích center na Bali bohužel porušuje pravidla ochrany želv docela vědomě a zatracuje tak stovky želvích mláďat pro zisk z turismu.