Přímá ochrana na Borneu

Chráníme karety obrovské a pravé na jejich líhních plážích. Některé dny klade vejce na ostrovech v Berau i 80 želv za jedinou noc.
Přímá ochrana želv na líhních plážích spočívá hlavně v přenášení vajec mořských želv do bezpečí tak, aby je nenašli zloději a neprodali na trh.
Z vajec se tak po dvou měsících mohou vylíhnout malé želvy. Děkujeme, že nejíte želví vejce ani maso.
Důležité je i uklidit z pláže naplavené dřevo a odpadky, které překáží dospělým samicím při hrabání hnízd a mláďatům při cestě do moře. S úklidem pláží nám pomáhají i dobrovolníci.

Jak funguje přímá ochrana želv na ostrovech:

Želva připlouvá na  pláž a pod rouškou tmy klade do písku vajíčka.

Naši ochranáři musí včas snůšku nalézt a přenést vajíčka do bezpečí.

V bezpečí chráněné pláže se můžou želvy v klidu vylíhnout.

Po vylíhnutí jsou malé želvičky ihned vypuštěny do moře.

Úklid pláží