Příspěvek

Druhy mořských želv v Indonésii

V Indonésii se vyskytuje 6 z celosvětových 7 druhů mořských želv. Čtyři druhy tu kladou svá velce (kožatka velká, kareta pravá, kareta obrovská a kareta zelenavá) a dva druhy (kareta obecná a kareta australská) můžete potkat v indonéských vodách jen tak proplouvat nebo konzumovat potravu.

DERMOCHELYIDAE

kožatka velká
(Dermochelys coriacea)

  

Druh kožatka velká, nejohroženější a největší (132–178 cm a 250–907 kg) mořská želva, je jediným zástupcem čeledi Dermochelyidae. Kožatky mají největší areál ze všech plazů – migrují napříč oceány a lze je spatřit i v Indonésii. Během reprodukční sezony na ně můžeme narazit blízko pláží. Jinak tento druh, specializovaný na konzumaci medúz, obývá převážně volné moře. Kožatka velká se umí při hledání potravy potopit, až do hloubky 1280 m čímž je prokazatelně nejhlouběji se potápějícím plazem.

         c

CHELONIIDAE

kareta obrovská
(Chelonia mydas)

Kareta obrovská, největší z rodu Cheloniidae (max 150 cm a 400 kg), je řazena mezi druhy ohrožené vyhynutím. Obvykle ji  lze spatřit blízko pobřeží a v okolí ostrovů v tropických a subtropických mořích. Jako jediná z mořských želv je kareta obrovská v dospělosti výlučně býložravá.

kareta pravá
 (Eretmochelys imbricata)

Kareta pravá společně s kožatkou velkou patří mezi indonéské druhy kriticky ohrožené vyhynutím. Tento druh je nejmenší z mořských želv (max 90 cm a 60 kg) a najdeme ho pouze v tropických mořích v blízkosti útesů, zálivů a lagun. Kareta pravá se živí mořskými houbami, sasankami, olihněmi a garnáty.

kareta zelenavá
 (Lepidochelys olivacea)

Kareta zelenavá se řadí mezi druhy ohrožené vyhynutím. Tato želva dorůstá maximálně do délky 70 cm a váhy 45 kg. Většinou ji lze spatřit blízko pláží a v zálivech tropických a subtropických moří, občas i na volném moře. Kareta zelenavá je všežravec živící se převážně korýši, měkkýši a rybami.

kareta obecná
(Caretta caretta)

Kareta obecná se řadí mezi druhy ohrožené vyhynutím. Tato želva dorůstá maximálně do délky 70 cm a může vážit až 160 kg. Karetu obecnou lze nejčastěji potkat v v zátokách a při pobřeží tropických a subtr. moří, méně i v mírném pásu. Živí se hlavně měkýši a korýši mořského dna.

 

kareta australská
 (Natador depressus)

Kareta australská patří mezi druhy mořských želv kriticky ohrožené vyhynutím. Tato želva dorůstá maximálně do délky 100 cm a váhy 90 kg. Vyskytuje se jen mezi Austrálií a Novou Guineou, často v zátokách a u útesů. Živí se sumýši, garnáty, medúzami, měkkýši a dalšími mořskými bezobratlými.